podolog

Podolog kod zawodu 323014

Klasyfikacja w zawodzie: FRK.05. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych


Tryb nauczania: stacjonarny

Okres kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Absolwent kierunku Podolog posiada przygotowanie do:
● wykonywania zabiegów profilaktyczno-pielęgnacyjno-leczniczych na stopach
● organizowania prac związanych z wykonywaniem zabiegów podologicznych
● prowadzenia edukacji i profilaktyki w zakresie zdrowia stóp
● prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem gabinetu podologicznego

UPRAWNIENIA
– Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
● Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie podolog FRK.05. Świadczenie usług w zakresie zabiegów  podologicznych wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:
● podanie o przyjęcie do szkoły
● świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
● zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza medycyny pracy  (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa)
● 3 zdjęcia

pokaż mi swoje stopy, a powiem Ci ile przeszedłeś.

Opinie słuchaczy

"
.
"

student

gamma logo

Wielkopolskie Centrum Edukacji GAMMA sp. z o.o.

ul. Warzywna 24

61-658 Poznań

 

biuro@centrum-gamma.pl

tel.: +48 795 008 403

 

Numer konta: 22 1140 2004 0000 3202 8244 6797