KURS maturalny

 

Wielkopolskie Centrum Edukacji

GAMMA


KURS MATURALNY

84h / 1690 zł
ZAJĘCIA STACJONARNE

Zdaj egzamin maturalny z odrobiną naszej pomocy!

 
 

Najlepszym sposobem na przygotowanie się jest usystematyzowanie całej szkolnej wiedzy oraz jak największa ilość praktyki na zadaniach.

Nasze zajęcia prowadzone są w przyaznej, motywującej i bezstresowej atmosferze – codziennie udowadniamy, że nauka może być prawdziwą przyjemnością!

Nasz kurs realizowany jest zgodnie z aktualnymi wymaganiami maturalnymi.

W trakcie kursu uczeń porządkuje zdobytą wcześniej wiedzę oraz ją pogłębia,
a spotkania mają charakter
wykładowo – ćwiczeniowy.

Część wykładowa ma na celu wyjaśnienie omawianych zagadnień, natomiast część ćwiczeniowa polega na rozwiązywaniu zadań i udzielaniu odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.

Kursanci zaznajamiani są z każdym typem zadań, który może pojawić się na maturze. Na zajęciach zadawane są prace domowe do samodzielnego rozwiązania.

Taki sposób prowadzenia kursów gwarantuje sukces na maturze. 

Kurs prowadzony jest w salach dydaktycznych Liceum Ogólnokształcącego Nr 9 w Poznaniu, w przyjaznej, motywującej i bezstresowej atmosferze.

Codziennie udowadniamy, że nauka może być prawdziwą przyjemnością!

KURS JĘZYKA MIGOWEGO
DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku w każdej instytucji państwowej istnieje obowiązek zapewnienia obsługi osób niesłyszących stąd pożądane jest przeszkolenie pracowników w zakresie języka migowego, poznanie podstaw i warunków funkcjonowania w środowisku osób niesłyszących.

 

Ofertę kierujemy do osób pracujących w zawodach medycznych, zakładach opieki zdrowotnej, a także wszystkich chętnych, którzy chcieliby zdobyć lub rozwinąć swoje umiejętności posługiwania się językiem migowym.

 

Celem kursu jest opanowanie przez słuchaczy podstaw języka migowego w stopniu umożliwiającym:

– rozumienie wypowiedzi w języku migowym,

– formułowanie wypowiedzi w zakresie objętym materiałem nauczania.

 

Proponujemy:

– opanowanie umiejętności posługiwania się polskim alfabetem palcowym oraz liczebnikami głównymi i porządkowymi,

– opanowanie podstawowych znaków ideograficznych oraz technikę ich używania zgodnie z zasadami systemu językowo-migowego,

– opanowanie podstaw wiedzy o języku migowym i jego zastosowania w pracy z niesłyszącymi,

– opanowanie odczytywania nieskomplikowanych wypowiedzi w języku migowym,

– poznanie podstaw problematyki środowiska dorosłych niesłyszących i ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej,

– formułowanie wypowiedzi w systemie językowo-migowym,

– przygotowanie do dalszego kształcenia na kursach o wyższym stopniu trudności.

 

 

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

Czas trwania kursu: 60 godzin dydaktycznych

 

KURS JĘZYKA POLSKIEGO

Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy,

 Poziom początkujący – 24 godziny (3 miesiące)

Poziom A2 z elementami B1 – 48 godzin (6 miesięcy) 

Poziom B1 – 48 godzin (6 miesięcy)

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 minut.

Cena kursu 250 zł na miesiąc.

 

nasi kursanci

Nasze kursy kierujemy do starszych dzieci, młodzieży i dorosłych

"
CEO. startup name
gamma logo

Wielkopolskie Centrum Edukacji GAMMA sp. z o.o.

ul. Warzywna 24

61-658 Poznań

biuro@centrum-gamma.pl

+48 795 008 403

Numer konta: 22 1140 2004 0000 3202 8244 6797