Technik masażysta

technik masażysta
kod zawodu 325402

Kwalifikacja w zawodzie:
MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu
Tryb nauczania: stacjonarny (piątek-sobota-niedziela)
Okres kształcenia: 4 semestry

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach masażu i fizjoterapii.

Absolwent kierunku Technik masażysta posiada przygotowanie do:
• wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej;
• wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych;
• wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym;
• prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
• Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
• Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik masażysta – MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:
• podanie o przyjęcie do szkoły
• świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza medycyny pracy
(skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa)
• 3 zdjęcia

"nie ma chyba piłkarza, który nie chciałby pracować z mourinho" - Jerzy Dudek, piłkarz

opinie słuchaczy

"
w trakcie.
"

patricia stark

stem student

gamma logo

Wielkopolskie Centrum Edukacji GAMMA sp. z o.o.

ul. Warzywna 24

61-658 Poznań

biuro@centrum-gamma.pl

+48 795 008 403

Numer konta: 22 1140 2004 0000 3202 8244 6797