Technik sterylizacji medycznej

technik sterylizacji medycznej
kod zawodu 321104

Kwalifikacja w zawodzie: MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych
Tryb nauczania: Zaoczny – zajęcia średnio co 2 tygodnie (sobota-niedziela)
Okres kształcenia: 2 semestry

Absolwent kierunku Technik sterylizacji medycznej posiada przygotowanie do:
• kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
• przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń;
• przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
• prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
• Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
• Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik sterylizacji medycznej MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:
• podanie o przyjęcie do szkoły
• świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa)
• 3 zdjęcia

początkiem wszechrzeczy jest woda - tales z miletu

opinie słuchaczy

"
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id sem in odio blandit accumsan vel ac velit. In ullamcorper sagittis turpis at ultrices.
"

patricia stark

stem student

gamma logo

Wielkopolskie Centrum Edukacji GAMMA sp. z o.o.

ul. Warzywna 24

61-658 Poznań

biuro@centrum-gamma.pl

+48 795 008 403

Numer konta: 22 1140 2004 0000 3202 8244 6797